Sierpc

Muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu powstało w roku 1971, było to pierwsze regionalne muzeum etnograficzne. Założone przez Powiatową Radę Narodową, ale dopiero w 1975 roku, powołano do życia Park Etnograficzny. Dwa lata później w Muzeum można było zobaczyć kilka sprowadzonych z Mazowsza chałup i Zagród wiejskich. Na styku dwóch rzek Skrwy i Sierpienicy można zobaczyć ponad 80 obiektów zarówno małej jak i dużej architektury. W skład muzeum Etnograficznego wschodzi:

 • dworek szlachecki
 • kościoły drewniane
 • wiatraki typu Koźlak
 • zagrody chłopskie

Oto lista chałup i zagród, które zobaczyć można w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu:

 • Chałupa z miejscowości Czermna
 • Zagrody przywiezione z miejscowości Izdebna
 • Zagroda z Rzeszotar Zawad
 • wiatraki typu koźlak
 • Zagroda z Ligówka
 • Zespół Dworski
 • Przywieziony z miejscowości Drążdżewo XVIII wieczny kościół.

W muzealnych salach, zobaczyć można kolekcję rzeźby ludowej, która od 2008 roku należy do Muzeum Wsi Mazowieckiej. W salach muzealnych zobaczyć można także wnętrza dworskie z okresu XIX i XX wieku, oraz transport Dworski.

Comments are closed.