Program

Programy towarzystwa młodzieżowego, są instytucjami, które pomagają młodym ludziom zdobywać świadomość swojej wartości i uczuć do bliskich. Celami programów, które pomagają trudnej młodzieży są:

  • indywidualna pomoc ze strony psychologów
  • konsultacje w zakresie prawa, psychologii i psychiatry
  • rozwój umiejętności wewnętrznych
  • wzrost społecznych aspektów u młodzieży

Towarzystwo pomaga osobom, które znajdują się w złej sytuacji życiowej. Takie osoby dotknięte są zazwyczaj:

  • przemocą ze strony rówieśników bądź rodziców
  • wykluczeniem ze społeczeństwa
  • ubóstwem
  • problemem ze zdrowiem psychicznym   

Comments are closed.